Bataan peasant community razed, locals houseless

Peasants and locals of Barangay General Lim, Orion Bataan remained in their community after being demolished by a combination of 200 police officers, and a 100-strong demolition team, last Wednesday.

As a result of staying, the peasants and locals were subjected to constant harassment in an attempt to force them to vacate their demolished community.

“Sa kabila nang paggiba sa kanilang mga tahanan ay piniling manatili ng mga magsasaka at residente sa erya dahil wala naman silang ibang pupuntahan at bilang paggigiit ng kanilang karapatan,” according to Alyansa ng mga Magbubukid ng Gitnang Luzon (AMGL).

Despite these intimidations, the residents of Brgy. General Lim is prepared to defend their homes from the onslaught of the police, and the demolition team.

“Sa oras na ito ay alerto ding nakahanda ang mga magsasaka at residente ng komunidad upang organisadong ipagtanggol ang kanilang karapatang makapanatili sa kanilang lupang tirahan at binubungkal!” stated by the peasant group.

According to the Kilusan ng Magbubukid ng Pilipinas (KMP), the demolition was ordered by Federico Pascual, the former president of the Government Service Insurance System (GSIS).

“Inaangkin ni Pascual ang lupain samantalang wala siyang maipakitang mga dokumento at wala ring rekord sa Land Registration Authority na sa kaniya ang lupa,”

The peasant group also mentioned that Pascual intends to sell the land of the farmers to Sta. Lucia Realty Corp for a residential project.

This is a developing story.

Related Posts

Leave a comment