Featured Work

Graphic Arts

Literary

Fathers day
21 Jun: TIGA-S

“kape?” amoy ng mapaklang inumin ang siyang gumigising sa aking paghimbing. ang ingay ng takureng kanina pa sumisipol ang pipilit…

Literary
06 Jun: BAKOM

Nawawala yata ako. Mali yatang ito ang sinubukan. Mukhang nagkasubuan na lang. Saan nga ba ako makakarating pagkatapos? Minsan, parang…

Photo