Sa ika-dalawampu’t isang taon ng Pamiyabe, sama-sama nating balikan ang isa sa pinakamalikhaing sipi mula sa nakaraang edisyon nito, ang…