DIKTADOR NOON, PARASITIKO NGAYON
Mula sa marahas na pagpapatahimik sa midya, pagpaslang sa mga lumalaban para sa masa, at ang paglustay sa pera ng bayan, ang panahon ng Batas Militar at diktadura ni Ferdinand Marcos Sr. ay tunay na isang madilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas.
Nagdaan ang limampu’t isang taon, isang Marcos na naman ang siyang sa kasaysayan ng nagdaang diktadura ang nagpapatuloy.
Kaya naman sa paggunita natin ng ika-51 na anibersaryo ng deklarasyon ng Batas Militar, mahalagang malaman ang mga katotohanan na bumabalot sa panahong ito, kabilang ang mga epektong hanggang ngayo’y ating nararanasan, at ang kasaysayang sinasalamin ng panibagong Marcos sa Malacañang.
Ngayong darating na Setyembre 26, 28, at 30, samahan ang The Angelite sa tatlong episodes ng special podcast series na “Diktador Noon, Parasitiko Ngayon.”
Mula rito, ating pakinggan ang boses ng mga personalidad na lumaban sa kawalang-katarungan ng panahon ng Batas Militar, at ang kanilang mensahe sa patuloy na paglaban sa kasalukuyang pasista at parasitikong administrasyon ng tambalang Marcos-Duterte.

 

Leave a comment